Švyturio-Kauno Krepšinio Lyga
Varle.lt Sport Turas Adrelsta Vilterra Vilterra
 
© 2010 Kauno tinklinio mėgėjų lyga
Visos teisės saugomos.
Sukūrė: Netas

Nuostatai » „TOP Sport“ Lietuvos vyrų tinklinio lyga

LVTČT Komisijos

2022 m. __ d. nuotoliniu apklausos būdu Protokolo Nr. 

2022 – 2023 m. LIETUVOS TOP SPORT VYRŲ TINKLINIO ČEMPIONATO

NUOSTATAI

Lietuvos TOP SPORT vyrų tinklinio čempionatą sudaro:

1. Lietuvos TOP SPORT vyrų tinklinio čempionato A pogrupis;
2. Lietuvos TOP SPORT vyrų tinklinio čempionato B pogrupis.

1. Tikslas ir uždaviniai.

1.1. Išaiškinti pajėgiausias vyrų tinklinio komandas.
1.2. Išaiškinti geriausius komandų žaidėjus ir geriausią čempionato žaidėją.
1.3. Populiarinti tinklinio žaidimą.

2. Vadovavimas.

2.1. Čempionatui vadovauja: Kauno tinklinio mėgėjų lyga (toliau – KTML).
2.2. Čempionato vyriausią teisėją tvirtina: A Pogrupio - LVTČT Komisija, B Pogrupio  - KTML.
2.3. Čempionato varžyboms teisėjauja: A pogrupio - Čempionato vyriausiojo teisėjo paskirti teisėjai, B pogrupio – Reguliariųjų ir atkrintamųjų varžybų etape komandos – namų šeimininkės paskirti kvalifikuoti teisėjai, finaluose - KTML paskirti kvalifikuoti teisėjai;
2.4. Čempionato vyriausias teisėjas teikia A Pogrupio teisėjų darbo ataskaitą LVTČT Komisijos paskirtam atsakingam asmeniui.

A POGRUPIS

3. Vykdymo laikas ir vieta.

3.1. 2022 – 2023 m. čempionatas vykdomas2022 m. spalio– 2023 kovo mėn. 
3.2. Čempionato rungtynės vykdomos šiokiadieniais (ne anksčiau 18.00 val. ir ne vėliau21.00 val.), šeštadieniais ir sekmadieniais (ne anksčiau 11.00val. ir ne vėliau 20.00val.).
3.3. Varžybos vykdomos pagal LVTČT Komisijos patvirtintą varžybų tvarkaraštį.
3.4. Klubas Čempionate gali deleguoti dvi komandas: Pagrindinę komandą ir dublerių komandą.
  3.4.1.Klubas delegavęs čempionate dvi komandas (pagrindinę ir dublerių komandą(toliau antroji.)), turi galimybę iškritus iš čempionato antrajai komandai ir nepatekus jai į finalinį etapą, įregistruoti į pagrindinės komandos vardinę papildomą paraišką iki trijų žaidėjų iš antrosios      komandos.
3.5. Komandą sudaro žaidėjai, vyr. treneris, daugiausiai 2 (du) trenerio asistentaikomandos gydytojas (fizioterapeutas). Maksimalus komandos žaidėjų skaičius 20.

Rungtynėms komandos registruojamų žaidėjų maksimalus skaičius – 14, minimalus – 7 žaidėjai. Galima komandos rungtynėse sudėtis:

14 žaidėjų -12 + 2 libero;
13 žaidėjų -11 + 2 libero;
12 žaidėjų -10 +2 libero arba 11 + 1 libero;
11 žaidėjų -9 + 2 libero arba 10 + 1 libero;
10 žaidėjų -8 + 2 liberoarba 9 + 1 libero;
9 žaidėjų -7 + 2 libero arba 8 + 1 libero;
8 žaidėjų - 7 + 1 libero;
7 žaidėjai + 0 libero.

3.6. Vienoje komandoje (klube) galima registruoti ne daugiau kaip 4 (keturis) legionierius. Legionieriumi laikomas dalyvis/žaidėjas (-a), kuris (-i) yra ne Lietuvos Respublikos pilietis (-ė) ir priklauso kitai šalies nacionalinei tinklinio federacijai. Užsienio piliečiai   (Išskyrus Rusijos bei Baltarusijos pilietybę turinčius sportininkus. (VK Nutarimu Nr. 147)) gali atstovauti Lietuvos klubą (komandą) tik turėdami FIVB patvirtintą transferio procedūros atlikimo  sertifikatą.
3.7. Varžybose gali dalyvauti tik tie žaidėjai, kurie yra LTF patvirtintame komandos 20-ies žaidėjų sąraše ir turi LTF salės tinklinio licencija.
3.8. Komandos papildomai žaidėjus gali registruoti ne vėliau kaip iki pirmųjų atkrintamųjų rungtynių.  
3.9. Jeigu komanda registruoja daugiau kaip 20 žaidėjų, už kiekvieną žaidėją kartu su papildoma paraiška komanda turi sumokėti 30 EUR žaidėjo registracijos mokestį.
3.10. Atkrintamajame čempionato etape gali dalyvauti tie žaidėjai, kurie buvo registruoti į vardinę komandos parašką (ar papildomą paraišką) iki pirmųjų atkrintamųjų rungtyniųFinaliniame čempionato etape gali dalyvauti tie sportininkai, kurie į komandos vardinę paraišką buvo registruoti iki pirmų atkrintamųjų rungtynių ir sužaidę mažiausiai trejas atrankinio etapo rungtynes.
3.11. Žaidėjas Lietuvos čempionate gali atstovauti tik vieną klubą, kad neprieštarautų 3.12 punktui.
3.12. Iki pirmų atkrintamųjų rungtynių žaidėjas sužaidęs vienerias rungtynes už savo komandą  ir gavęs raštišką klubo sutikimą (to reikia jei žaidėjas buvo pasirašęs sportinės veiklos ar kitą bendradarbiavimo sutartį su klubu) gali pereiti į kitą komandą. Tas pats žaidėjas pereiti į kitą komandą gali vieną kartą. Žaidėjas, perėjęs į kitą klubą ir už jį sužaidęs vienerias rungtynes iki pirmųjų atkrintamųjų rungtynių gali grįžti atgal į komandą, kurioje buvo registruotas. Kitokie žaidėjų perėjimai iš vienos  komandos į kitą draudžiami. Už sportininkių perėjimą iš vienos komandos į kitą taikomas  200 EUR mokestis, kurį sumoka priimantis sportininką klubas ir kuris išsidėsto sekančiai: sportininkas (-ai) registruojami kitame klube tik po to, kai priimantis klubas perveda 150 EUR į išleidžiančio klubo sąskaitą ir 50 EUR į LTF sąskaitą LT727300010002452666 AB “Swedbankas” už atliktą sportininko (-ų) transferį, apie tai informuodamas LTF generalinį sekretorių.

4. Vykdymo sistema.

4.1. Čempionato rungtynės vykdomos vadovaujantis oficialiomis FIVB tinklinio žaidimo taisyklėmis
4.2. Čempionatas bus vykdomas trimis etapais:
   4.2.1 Pirmas etapas – atrankinis;
   4.2.2 Antras etapas – atkrintamosios;
   4.2.3 Trečias etapas – finalinis.

Atrankinis etapas

4.3. Komandos žaidžia trijų ratų sistema, vienas rungtynes išvykoje, kitas namuose. Trečios rungtynės žaidžiamos geresnį tarpusavio reitingą turinčios komandos sporto salėje. Etapą vykdant trijų ratų sistema, už pergalę rezultatu 3:0 ir 3:1 komandai skiriami trys taškai, už pergalę rezultatu 3:2 – du taškai, už pralaimėjimą rezultatu2:3 – vienas taškas, už pralaimėjimą 0:3 ir 1:3 nulis taškų, už neatvykimą - minus vienas taškas. Etape komandų vietos nustatomos pagal didžiausią surinktų taškų sumą. Aukštesnę vietą užima komanda, surinkusi daugiausiai taškų. Dviem ir daugiau komandų surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą užima ta komanda:
   4.3.1 Turinti didesnį laimėtų rungtynių skaičių tarp visų etape dalyvaujančių komandų;
   4.3.2. Kurios yra geresnis laimėtų/pralaimėtų setų santykis tarp visų etape dalyvaujančių komandų;
   4.3.3. kurios yra geresnis laimėtų/pralaimėtų taškų setuose santykis tarp visų etape dalyvaujančių komandų.

Komandoje žaidžiant neregistruotam arba diskvalifikuotam žaidėjui komandai užskaitomas pralaimėjimas 0:3 (0:25; 0:25; 0:25) ir užskaitomas minus vienas taškas. Rungtynių metu diskvalifikuotam žaidėjui neleidžiama dalyvauti kitose vieneriose rungtynėse. Komandai neatvykus į rungtynes be pateisinamos priežasties (,,force majeure” – auto įvykis, žaidėjų epidemijos, gamtos stichijos) arba komandai nebaigus rungtynių (pasišalinus iš aikštelės) skiriama 300 (trys šimtai) EUR bauda. LTF VK priima sprendimą dėl tolimesnio tokios komandos dalyvavimo kituose LTF organizuojamose varžybose.

Atkrintamasis etapas

4.4. Šiame etape dalyvauja 1-5 vietas užėmusios A pogrupio komandos, taip pat 1-3 vietas po atrankinio etapo užėmusios B pogrupio komandos
4.5. 4-5 vietas užėmusios B pogrupio komandos toliau tęsia čempionatą pagal B pogrupio numatytą tvarką (toliau žr. skyrių B pogrupis)
4.6. Atkrintamasis etapas dėl patekimo į TOP SPORT vyrų tinklinio čempionato finalinį etapą vykdomos iki 2 (dviejų) pergalių, išvyka – namai sistema. Pirmosios rungtynės žaidžiamos aukštesnę vietą užėmusių komandų aikštelėse, atsakomosios žemesnę vietą užėmusių komandų aikštelėje ir esant reikalui papildomas susitikimas yra žaidžiamas aukštesnę vietą užėmusių komandų aikštelėje. 
4.7. Atkrintamosios varžybos bus vykdomos pagal tokią sistemą:

((A1-B3)—(A4-A5))---((A2-B2)-(A3-B1)) 

 

 

4.8. (B pogrupio)  komandos patekusios į TOP SPORT vyrų tinklinio čempionato atkrintamąjį ir finalinį etapus, jame dalyvauja nuosavomis lėšomis. 
4.9. (B pogrupio)  komandos,  patekusios į atkrintamąjį čempionato finalą, privalo sumokėti žaidėjų licencijos mokestį – 10 Eur (ne vėliau kaip 1 d. iki atkrintamųjų rungtynių pradžios). 

Finalinis etapas

4.10. A ir B pogrupių finalinėse varžybose dėl I-II ir III-IV vietų žaidžiamos iš vienų rungtynių organizatorių paskirtoje salėje. Pirmąją finalinių varžybų dieną žaidžiami pusfinaliai, sekančią dieną Didysis ir Mažasis finalai. 

5. Vykdymo sąlygos.

5.1. 2022 - 2023 m. TOP SPORT Lietuvos vyrų tinklinio čempionate dalyvaujančios komandos visas išlaidas, susijusias su komandų dalyvavimu čempionate (kelionė, nakvynė, maitinimas ir kt.) padengia pati komanda. Priimanti komanda atsakinga už tinkamą žaidimo salės parengimą, pasirūpina medicininiu personalu, rungtynių sekretoriumi(-e), el-protokolo sekretoriumi(-e), statistu, tablo teisėju (komentatoriumi), aprūpina 4 žaidybiniais „Molten“ V5M5000 kamuoliais (kamuoliai turi būti švarūs ir nesudėvėti) ir 7 Molten V5M5000 kamuoliais atvykusią komandą rungtynių apšilimui. Priimanti komanda rungtynėms turi suteikti min. 6 litrus negazuoto geriamojo vandens varžovų komandai.
5.2. Su rungtynių personalu atsiskaitoma ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po rungtynių. Neatsiskaičius per nustatytą laiką, skaičiuojami delspinigiai - 10 Eurų už pradelstą dieną. Per 30 dienų nuo rungtynių dienos neatsiskaičius su rungtynių personalu (įskaitant delspinigių sumokėjimą) svarstomas klausimas dėl tolimesnio klubo dalyvavimo čempionate. Už rungtynes Tarptautinės kategorijos teisėjams bei teisėjams kandidatams į tarptautinę kategoriją mokama (50,- EUR), nacionalinės kategorijos teisėjams mokama (40,- EUR), I-os kategorijos teisėjams – (25,- EUR), sporto teisėjams – (15 Eur), sekretoriams (-ėms) ir el-protokolo sekretoriams (-ėms) – (20,- EUR),atskaičius mokesčius. Komandų statistams mokama pagal individualų susitarimą, bet negali būti mažiau nei (20,- EUR). Be to, apmokamos atvykusio teisėjo kelionės išlaidos. Teisėjui atvykus savo transportu, apmokama už kurą, skaičiuojant 100 kilometrų 10 litrus kuro. Teisėjui vykstant teisėjauti daugiau negu 100 km atstumu į jam paskirtas rungtynes, jam papildomai mokama 20 Eur. neapmokestinamoji piniginė kompensacija, kuri nustatoma atsižvelgiant į LR Vyriausybės patvirtintas viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisykles.
5.3.  I-as teisėjas po rungtynių (ne vėliau kaip praėjus vienai valandai po rungtynių pabaigos) privalo pranešti rezultatą vyriausiajam teisėjui, nurodant bendrą rungtynių ir kiekvieno seto rezultatą. Šis punktas galioja tik tuo atveju, kai rungtynių metu atsiradus nenumatytiems nesklandumams sutrinka el-protokolo programa ir tų nesklandumų neįmanoma greitu metu pašalinti.
5.4. I-as teisėjas po rungtynių ne vėliau kaip 1 val. po praėjusių rungtynių privalo atsiųsti el .paštu teisejai@ltf.lt rungtynių teisėjo ataskaitą (Priedas Nr.1) LTF. Už šių sąlygų nevykdymą I-ajam teisėjui skiriama –50 EUR bauda.
5.5. LTF čempionato rungtynėms, edukaciniais tikslais, gali būti paskirtas LTF rungtynių komisaras. Rungtynių komisaras neturi galios keisti I – ojo ar II – ojo teisėjų priimtų sprendimų.
5.6. Finaliniame etape varžybų vykdymo išlaidas: teisėjų kelionės, ir teisėjavimo (pirmo, antro teisėjo, linijų teisėjų ir sekretorės (-iaus)) ir el-protokolo sekretorės (- iaus)), medicininio aptarnavimo finansuoja čempionato vykdytojas rėmėjų lėšomis. Komandos finalininkės pasirūpina statistu per savo finalo varžybas ir apmoka statistui atlygį už jo suteiktas paslaugas.
5.7. Čempionato startinis mokestis – 500,- EUR. Dalyvio startinis mokestis mokamas paraiškos pateikimo metu per LTF renginių programą. Kartu su dalyvio startiniu mokesčiu, komanda kartu moka ir žaidėjo metinę salės tinklinio licencija, kuri siekia 12 EUR. sumą žaidėjui. Už rungtynių vykdymui keliamų reikalavimų pažeidimus, kurie yra fiksuojami “rungtynių ataskaitoje” (priedas Nr.1), aikštelės šeimininkams skiriama LTF nustatyto dydžio bauda (priedas Nr.2), kurią komanda privalo sumokėti iki sekančių pirmų čempionato rungtynių. Komanda nesumokėjusi baudos, netenka teisės toliau dalyvauti čempionate, kol bauda nėra sumokėta.
5.8. Nesportiškas ir netinkamas elgesys yra draudžiamas. Nesportišku ir netinkamu elgesiu laikomas elgesys iki varžybų, varžybų metu, po varžybų, renginių metu ar bet kuriuo kitu laiku ir bet kurioje kitoje vietoje, jei tokie veiksmai yra nukreipti į bet kurį varžybų dalyvį ar oficialų varžybų asmenį. Grasinimai, įžeidinėjimai, žeminantis elgesys teisėjų, sekretoriato, oficialių LTF asmenų ar darbuotojų atžvilgiu, prieš rungtynes, jų metu ar po rungtynių bauda siekia 300 EUR (trys šimtai). Bauda skiriama nesportišką ar netinkamą elgesį parodžiusio asmens (žaidėjo, trenerio ar kito asmens įtraukto į komandos paraišką) atstovaujamam klubui. Dėl sankcijų taikymo asmeniui/klubui, sprendimą priima LTF VK vadovaujantis galiojančiu LTF Etikos kodeksu.
5.9. Komandoms rekomenduojama aikštelės žaidybinį plotą atitverti reklaminiais ar kitais apsauginiais atitvarais dėl žaidėjų ar kito komandos bei rungtynių personalo saugumo užtikrinimo rungtynių metu. Aptvėrus aikštelės žaidybinį plotą, jame gali būti tik rungtynių personalas ir paraiškoje esantis įtraukti žaidėjai, treneriai ar kitas komandos personalas.
5.10. Komandoms dalyvaujančioms čempionate ir jų visam personalui yra draudžiama dalyvauti bet kokiuose azartiniuose lošimuose, įskaitant lažybas ir totalizatorius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai galėtų turėti įtakos LTF organizuojamam čempionatui ir jo varžybų baigčiai. Už šių išvardintų reikalavimų pažeidimus, klubui ar asmeniui (žaidėjui, treneriui ar kitam asmeniui įtraukto į komandos paraišką) skiriama LTF nustatyto dydžio bauda arba diskvalifikacija iš čempionato. Dėl baudos dydžio ar diskvalifikacijos sprendžia LTF VK kartu su LVTČT Komisija.
5.11. Čempionate I-ą ir II-ą teisėjus bei finaliniame etape linijų teisėjus skiria čempionato vyr. teisėjas.

6. Varžybų statistika ir el-protokolas.

6.1. LTF įsipareigoja išduoti čempionate dalyvaujančioms komandoms el-protokolo ir Data-Volley metines licencijas ir nuorodas į šių programų atsisiuntimą. Komandos šias statistikos ir el-protokolo programas privalo naudoti kiekvienų namų rungtynių metu. Visais statistikos ir el-protokolo klausimais galima kreiptis į LTF kuratorių el-paštu: statistika@ltf.lt. Klubas įsipareigoja užtikrinti visų savo namų rungtynių video įrašą, kuris turi būti saugomas iki čempionato pabaigos dėl galimų programų gedimų varžybų realiuoju laiku.
6.2. Klubas įsipareigoja 24 val. prieš būsimas savo namų rungtynes atlikti rungtynių techninės dalies patikrą Data-volley (statistikos programa) ir el-protokolo (e-scoresheet) programose. Ši patikra reikalinga identifikuoti galimas klaidas programose ir jas pašalinti turint tam tikrą rezervinį laiką prieš būsimas rungtynes. Identifikavus programose klaidas prašome kreiptisel-paštu: statistika@ltf.lt. Už šio punkto nevykdyma skiriama LTF nustatyto dydžio bauda (Priedas Nr. 2).
6.3. Klubas įsipareigoja užtikrinti ir teikti Lietuvos tinklinio čempionate e-protokolo ir statistikos duomenis namų varžybų metu realiuoju laiku.
6.4. Klubas paskiria ne mažiau kaip 2 (du) atsakingus asmenis, suprantančius anglų k., kurie dirbtų su įdiegta sistema, laikytųsi LTF mokymų metu jiems suteiktų instrukcijų, palaikytų nuolatinį ryšį su LTF paskirtu kuratoriumi ir užtikrintų pateikiamų duomenų tikslumą, išsamumą ir pateikimą varžybų realiu laiku;
6.5. Klubas užtikrina, kad Klubo paskirti atsakingi asmenys būtų pasiekiami numatytų namų varžybų metu Skype/mobiliu tel. Ar kitomis, iš anksto sutartomis ryšio priemonėmis. Atsakingų asmenų kontaktai turi būti nurodyti  pirminėje komandos paraiškoje registruojantis dalyvauti čempionate.
6.6. Klubas užtikrina bendradarbiavimą su paskirtu LTF kuratoriumi ir derinti su juo bet kokias, su duomenų pateikimu iškilusias problemas, iš karto identifikavus problemų atsiradimą. Visais klausimais galima kreiptis į LTF kuratorių el-paštu: statistika@ltf.lt;
6.7. Klubas užtikrina, kad Klubo paskirti atsakingi asmenys prisijungtų prie e-sistemos ne vėliau kaip 40 min. Prieš kiekvienas namų varžybas ir bus prisijungę visų varžybų metu iki kol pateikti duomenys bus patikrinti ir patvirtini po varžybų;
6.8. Klubas turi užtikrinti techninius reikalavimus: kad varžybų vietoje interneto greitis būtų ne mažesnis kaip 0,256 Mbit/sek ir duomenų atsisiuntimo duomenys 2.0 Mbit/sek. Kokybiškam duomenų tiekimui rekomenduojamą naudoti duomenų perdavimo laidą iš routerio į kompiuterį;
6.9. Klubas įsipareigoja neperduoti surinktų duomenų tretiesiems asmenims be LTF žinios.
6.10. Klubas užtikrina, kad visų namų rungtynių metu bus naudojamas spausdintuvas ir po kiekvieno rungtynių seto priimančios komandos statistas išdalina komandų vyr. treneriams atspausdintus įvykusio seto statistinius duomenis.
6.11. Jeigu Klubas neįvykdo arba netinkamai įvykdo savo įsipareigojimus (numatytus nuostatuose dėl el-protokolo ir statistikos), LTF turi teisę pareikšti pretenziją Klubui dėl įsipareigojimų nevykdymo ir reikalauti iš Klubų atlyginti LTF patirtus susidariusius nuostolius, jeigu ji dėl Klubų kaltės negalės įvykdyti savo įsipareigojimų trečiosioms šalims. Už 6.8. punkte išvardintų reikalavimų pažeidimus, aikštelės šeimininkams skiriama LTF nustatyto dydžio bauda (priedas Nr.2).
6.12. Klubas turi užtikrinti techninius reikalavimus: kad varžybų vietoje interneto greitis būtų ne mažesnis kaip 0,256 Mbit/sek ir duomenų atsisiuntimo duomenys būtų 2.0 Mbit/sek. Kokybiškam duomenų teikimui rekomenduojama naudoti duomenų perdavimo laidą iš routerio į kompiuterį.
6.13. Klubas užtikrina, kad visų namų varžybų metu bus naudojamas spausdintuvas ir po kiekvieno rungtynių seto priimančios komandos statistas išdalina komandų vyr. treneriams atspausdintus įvykusio seto statistinius duomenis.

7. Pozicionavimas, komunikacija.

7.1. Klubai savireklamos ir komunikacijos tikslais privalo naudoti pilną LVTČ pavadinimą tekstinėje ir garsinėje medžiagoje – TOP SPORT tinklinio čempionatas (A Pogrupis, B Pogrupis) . Čempionato logotipą vaizdo klipuose, plakatuose ir/ar kitoje vaizdinėje medžiagoje.
   7.1.1. Dėl LTF ir LVTČ logotipų naudojimo reikalavimų kreiptis į salės tinklinio koordinatorių el.paštu; koordinatorius@ltf.lt .
7.2. Klubams rekomenduojama turėti oficialią paskyrą bent viename socialiniame tinkle („Facebook“ arba „Instagram“) ir jame skelbti naujausią informaciją apie klubą bei su klubu ir/ar su LVTČ susijusias naujienas.
7.3. Pateikti TOP SPORT reklaminiai skydai privalo būti pozicionuojami viso čempionato rungtynių metu. Reklaminio skydo pozicionavimo vieta ir padėtis(žr. priedas nr. 3).
7.4. Klubams rekomenduojama įsigyti foto/video sieną pagamintą pagal LTF pateiktą maketą, išmatavimus ir ją naudoti komunikacijos tikslais.
7.5. Rekomenduojama fotografuoti, filmuoti ir transliuoti rungtynes siekiant didesnio klubo matomumo virtualioje erdvėje.
7.6. Pasibaigus rungtynėms rekomenduojama komandos atstovui vaizdo įraše trumpai apžvelgti rungtynes ir paruoštą trumpą video medžiagą (iki 2 min.)tą pačią dieną išsiųsti    LTFatstovui el. paštu: dominykas.genevicius@gmail.com ir/arba patalpinti klubo socialiniame tinkle“facebook”, atsiunčiant teksto kopiją el. paštu: dominykas.genevicius@gmail.com

8. Registracija, paraiškos ir kita dokumentacija.

8.1.Komandos norinčios dalyvauti 2022 – 2023 m. Lietuvos vyrų tinklinio čempionate   privalo užsiregistruoti per LTF renginių sistemą events.ltf.lt  iki 2022 spalio 12d.
8.2. Komandos užsiregistravusios ir dalyvaujančios čempionate turi užsipildyti savo komandos paskyrą Data-Volley sistemoje, kur turi būti: komandinė nuotrauka, komandos logotipas, žaidėjų ir kito personalo paso tipo nuotraukas. Pageidaujama, kad nuotraukose žaidėjai ir kitas personalas dėvėtų komandos ekipiruotę. Visa ši komandos  informacija turi būti įkelta iki spalio mėn. 31 d.
8.3. Rungtynėms galima registruoti ne daugiau 14 žaidėjų ir ne mažiau 7 žaidėjų iš LTF patvirtinto komandos 20-ies žaidėjų sąrašo sistemoje.

9. Protestų padavimo tvarka.

9.1. Protestas pateikiamas taisyklėse numatyta tvarka. Pareiškimas apie protesto padavimą turi būti fiksuojamas rungtynių protokole ne vėliau kaip 1 val. pasibaigus rungtynėms. Išsamus protestas turi būti atsiųstas į LTF per 3 kalendorines dienas po rungtynių.
9.2. Protestą paduodanti komanda 1-ąją d.d. po rungtynių perveda į LTF sąskaitą LT727300010002452666 AB “Swedbank” 60 eurų (šešiasdešimties EUR) mokestį. Jei protestas patenkinamas – pinigai grąžinami.
9.3. Protestus nagrinėja ir sprendimus priima LVTČT Komisija keturių darbo dienų laikotarpyje nuo protesto padavimo datos.

10. Apdovanojimas.

10.1. Čempionato komandos prizininkės apdovanojamos taurėmis. Komandos prizininkės apdovanojamos atitinkamo laipsnio diplomais, treneriai ir žaidėjai atitinkamo laipsnio medaliais.

B POGRUPIS

1. Tikslas ir uždaviniai.

1.1. Išaiškinti stipriausias 2022/2023-ųjų metų Lietuvos vyrų tinklinio čempionato B Pogrupio komandas;
1.2. Populiarinti tinklinį ir aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą Lietuvos tinklininkų tarpe, bei pritraukti kuo daugiau žiūrovų.

2. Vadovavimas ir vykdymas.

2.1. Čempionato organizatorius – KTML. Čempionato pavadinimas - TOP SPORT tinklinio čempionatas B Pogrupis
2.2. Čempionato vykdytojas ir visus čempionate iškilusius klausimus nagrinėja bei sprendimus priima Kauno tinklinio mėgėjų lyga;
2.3. Čempionatas vykdomas 2022 m. spalio – 2023 m. gegužės mėnesiais visų dalyvaujančiųjų komandų, arba vykdytojo paskirtose sporto salėse;
2.4. Rungtynės žaidžiamos darbo dienomis ne anksčiau kaip 18:00 val., šeštadieniais ir sekmadieniais ne anksčiau kaip 10:00 val. arba atskiru komandų sutarimu;
2.5. Čempionate teisėjauja:
  2.5.1. Reguliariųjų ir atkrintamųjų varžybų etape komandos – namų šeimininkės paskirti kvalifikuoti teisėjai;
  2.5.2. Finaluose - čempionato vykdytojo paskirti kvalifikuoti teisėjai;
2.6. Čempionate žaidžiama su „MOLTEN V5M5000“ kamuoliais.

3. Dalyviai.

3.1. B Pogrupio čempionate gali dalyvauti visos Lietuvos vyrų tinklinio komandos.
3.2. Kiekvienas komandos žaidėjas privalo sužaisti 3 reguliaraus etapo rungtynes, kad įgytų teisę žaisti atkrintamosiose varžybose. Neišpildžius šios sąlygos, žaidėjas atkrintamajame etape žaisti negali
3.3. Žaidėjas laikomas sužaidusiu rungtynes, jei yra užregistruotas rungtynių protokole ir pabuvojo aikštėje rungtynių metu;
3.4. Komanda, lygiagrečiai dalyvaujanti kituose tinklinio čempionatuose, vykdytojui privalo pateikti užimtumo grafiką, kad nesudubliuotų rungtynės.
3.5. Komandos paraiškoje turi būti šie duomenys:
  3.5.1. Žaidėjo vardas ir pavardė;
  3.5.2. Pilna gimimo data (metai-mėnuo-diena);
  3.5.3. Ūgis (xxx cm);
  3.5.4. Svoris (xxx kg);
  3.5.5. Skaitmeninė foto, pageidautina su atstovaujančios komandos apranga, failą įvardinant vardu ir pavarde;
  3.5.6. Nurodyti sporto salės pavadinimą, adresą, savaitės dieną bei valandą, nuomos laikotarpis turi būti ne mažiau 1,5 val.;
  3.5.7. Komandos logotipas jpg formate;
  3.5.8. Komandos įkūrimo metai;
  3.5.9. Komandos pasiekti titulai ir trumpas ekipos apibūdinimas;
  3.5.10. Komandos internetinis adresas (jei toks yra);
  3.5.11. Komandos vadovo ir trenerio kontaktinius telefonus bei el. pašto adresas;

Paraiškos turi būti išsiųstos elektroniniu paštu adresu info@ktml.lt. Registracija prasideda nuo 2022 metų rugsėjo 12 dienos ir tęsis iki spalio 12 dienos. Vykdytojai pasilieka teisę pratęsti registraciją arba ją sustabdyti anksčiau laiko surinkus numatytą komandų-dalyvių skaičių.

4. Reikalavimai.

4.1.Komanda privalo bent kartą savaitėje išsinuomoti sporto salę rungtynėms.
4.2. Komandos žaidėjai privalo vilkėti tvarkingomis, vienodomis, sunumeruotomis sportinėmis aprangomis, numeris turi būti priekyje ir nugaroje;
4.3. Libero apranga privalo būti sunumeruota ir skirtingos spalvos nei likusieji komandos žaidėjai;
4.4. Komanda, salės šeimininkė privalo:
  4.4.1. Tinkamai parengti salę rungtynėms;
  4.4.2. Paruošti sekretoriatui darbo vietą, stalą ir kėdes;
  4.4.3. Užtikrinti kad salėje būtų elektroninis arba stalinis tablo;
  4.4.4. Paskirti rungtynėms du teisėjus (I ir II), statistą, rezultato fiksuotoją (gali būti ir tas pats statistas) ir sumokėti jiems už atliktą darbą (reguliariųjų ir atkrintamųjų varžybų etapuose išskyrus finalus);
  4.4.5. Užtikrinti medicininį aptarnavimą rungtynių metu;
  4.4.6. Apšilimo metu aprūpinti kamuoliais svečių komandą;
  4.4.7 Sutikti ir palydėti rungtynių teisėjus, bei užtikrinti jų saugumą;
  4.4.8. Užtikrinti, kad tą pačią dieną į internetinę svetainę www.ktml.lt būtų įkelta rungtynių statistika ir aprašymas su trumpais abiejų komandų atstovų interviu ir pagal galimybes rungtynių foto (ne mažiau kaip 20 vnt. Foto);
  4.4.9. Rungtynių foto atsiųsti organizatoriams į info@ktml.lt arba per wetransfer.com (ar kitą alternatyvią) failų dalinimosi platformą;
  4.4.10. Atsiųsti į info@ktml.lt rungtynių protokolo kopiją bei saugoti originalą;
  4.4.11. Rungtynių protokolų šablonai pagal pageidavimą, visoms komandoms bus išsiųsti elektroniniu paštu;
4.5. Pasibaigus rungtynėms, komandų vadovai, treneriai ar atstovai privalo duoti trumpą interviu rungtynių sekretoriatui.

5. Žaidėjų atsakomybės dėl sveikatos.

5.1. Kiekvienas komandos žaidėjas privalo pasirašyti komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti tinklinio varžybose“. Žaidėjas, pasirašydamas nurodytame priede patvirtina ir garantuoja, kad jo sveikatos būklė yra tinkama dalyvauti   tinklinio varžybose, žaidėjas dėjo pakankamas ir protingas pastangas, kad jo sveikatos būklė būtų patikrinta kompetentingų specialistų ir patvirtinta kompetentingų specialistų išvada, žaidėjo sveikatos būklė bus tinkama visą laikotarpį, kol jis dalyvauja varžybose, žaidėjas, esant reikalui, reguliariai tikrinsis savo būklę, o jei paaiškės ar kils bent mažiausių abejonių, kad žaidėjas negali dalyvauti lygos organizuojamose varžybose, pats, savo iniciatyva nutrauks dalyvavimą lygos organizuojamose varžybose. Jei žaidėjo pareiškimai ir garantijos yra ar taps neteisingi, žaidėjas, sąmoningai ar dėl neatsargumo tikrindamasis sveikatos būklę nuslėps bet kokias aplinkybes, galinčias lemti žaidėjui neigiamas pasekmes ar dėl kurių žaidėjas nebūtų gavęs kompetentingų specialistų sprendimo dalyvauti varžybose, žaidėjas, pasirašydamas komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti tinklinio varžybose“, patvirtina, kad pats savo valia prisiima visas galimas neigiamas pasekmes.
5.2. Komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo užtikrina, kad visi paraiškoje nurodyti komandos žaidėjai yra pasirašę komandos paraiškos priedą „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti tinklinio varžybose“, Nurodytą priedą su komandos žaidėjų parašais komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo privalo saugoti neribotą laiką ir esant organizatorių ar vykdytojų prašymui nedelsiant pateikti paraiškos priedo patvirtintą kopiją.
5.3. Čempionato organizatoriai ir vykdytojai neatsakingi už žaidėjų sveikatos būklę ir galimus jos sutrikimus varžybų metu.

6. Žaidėjai.

6.1. Komanda paraiškoje gali registruoti ne daugiau kaip 20 žaidėjų;
6.2. Oficialus komandos žaidėjų sąrašas bus patalpintas lygos internetinėje svetainėje;
6.3. Rungtynėms komanda gali registruoti ne mažiau kaip 6 ir ne daugiau kaip 12 žaidėjų;
6.4. Komandos sąrašą vadovas privalo pateikti sekretoriatui prieš kiekvienas rungtynes;
6.5. Nesantiems komandos sąraše žaidėjams rungtyniauti draudžiama;
6.6. Prasidėjus čempionatui, naujai užregistruotam žaidėjui, registracijos mokestis 30 eurų;
6.7. Išnaudojus 20-ies žaidėjų limitą ir norint pakeisti žaidėją kitu, registracijos mokestis 30 eurų;
6.8. Registruoti ar keisti žaidėjus galima iki tol, kol įmanoma naujam žaidėjui sužaisti 3 reguliaraus etapo rungtynes, o vėliau tik dėl rimtos priežasties (trauma ar kita aplinkybė) atskiru vykdytojo sprendimu;
6.9. Neatvykus varžovams į rungtynes, komandai priešininkei yra užskaitoma pergalė rezultatu 3:0, ir visiems komandos žaidėjams, esantiems sudėtyje, šios rungtynės užskaitomos kaip sužaistos;

7. Varžybų sistema.

Atrankinis etapas

7.1. Atrankiniame etape visos komandos sužaidžia pogrupyje tris ratus, vienas rungtynes išvykoje kitas namuose. Trečios rungtynės žaidžiamos geresnį tarpusavio reitingą turinčios komandos sporto salėje.  
7.2. Taškai bus skaičiuojami taip: laimėjimas rezultatu 3:0 arba 3:1 – 3 taškai, laimėjimas rezultatu 3:2 – 2 taškai, pralaimėjimas rezultatu 3:2 – 1 taškas, pralaimėjimas rezultatu 3:0 arba 3:1 – 0 taškų;
7.3. Pasibaigus pogrupio varžyboms, turnyrinėje lentelėje dviems ar daugiau komandų, surinkusioms vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai geresnį laimėtų – pralaimėtų setų santykį tarp visų komandų. Jei šis santykis vienodas, vietos nustatomos pagal laimėtų – pralaimėtų taškų santykį tarp visų komandų;

Atkrintamasis etapas

7.4. Į atkrintamąjį etapą patenka 1-4 vietas užėmusios komandos. 5 vietą užėmusi komanda baigia dalyvavimą čempionate. Pusfinaliuose bus žaidžiama serija iki dviejų pergalių, pirmąsias rungtynes žaidžiant žemesnę vietą užėmusios komandos salėje, o antrąsias ir jei prireiks trečiąsias rungtynės - aukštesnę vietą užėmusios komandos salėje. 
7.5. Komandos žais tokia sistema:
((1vt.-4vt.)-(2vt.-3vt.))

Finalinis etapas

7.6. Finaliniame ketverte – Mažąjame ir Didžiąjame finaluose bus žaidžiama iš vienų rungtynių organizatorių paskirtoje salėje.
7.7. Čempionato vykdytojas pasilieka teisę savo nuožiūra koreguoti varžybų sistemą bei rungtynių tvarkaraštį apie tai iš anksto įspėjus komandas.

8. Drausminės nuobaudos ir protestai.

8.1. Žaidėjui gavus geltoną + raudoną atskirai (skirtingose rankose) – žaidėjas palieka aikštelę iki rungtynių pabaigos ir turi išeiti iš salės į rūbinę bei skiriama 10 eurų bauda, kurią jis privalo susimokėti iki sekančių rungtynių. Jei žaidėjas nesusimokėjęs baudos sužaidžia sekančias rungtynes, jo komandai įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:3;
8.2. Komandai neatvykus į rungtynes be pateisinamos priežasties ir apie tai iš anksto nepranešus vykdytojams, išskyrus „force majeure“ – auto įvykis, žaidėjų epidemijos, gamtos stichijos ar kt., arba komandai nebaigus rungtynių (pasišalinus iš aikštelės), įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:3 ir skiriama 100 eurų bauda, kurią privaloma susimokėti iki sekančių rungtynių. To nepadarius komanda žaisti negali. Neatvykus į rungtynes antrą kartą be pateisinamos priežasties, komanda šalinama iš čempionato;
8.3. Visus mokesčius reikia atlikti pavedimu pagal apačioje nuostatų nurodytus įmonės rekvizitus ir sąskaitą, įmokos paskirties vietoje įrašant mokėjimo priežastį bei prieš rungtynes sekretoriatui pristatyti apie atliktą pavedimą patvirtinantį dokumentą;
8.4. Visi nesumokėti baudos mokesčiai persikelia į kitą sezoną;
8.5. Žaidėjas negali žaisti šiame sezone jei liko nesusimokėjęs už praeitų metų sezone gautą techninę pražangą, nepriklausomai nuo to, koks tai buvo turnyras, pirmenybės ar atstovaujama komanda;
8.6. Vykdytojams, gavus skundą dėl žaidėjo ar komandos nusižengimų, agresyvaus elgesio teisėjų, varžovų ar sekretoriato atžvilgiu, gali būti panaudojamos griežtos sankcijos, skiriant pinigines nuobaudas iki 300 eurų, kartu su diskvalifikacija kelioms rungtynėms. Įvykus dar rimtesniems nusižengimams bus svarstoma apie tokios komandos ar žaidėjo tolimesnį dalyvavimą čempionate. Diskvalifikavus komandą startinis mokestis negrąžinamas.
8.7. Pareiškimas apie protesto padavimą turi būti fiksuojamas rungtynių protokole ne vėliau kaip per 1 val. pasibaigus rungtynėms. Išsamus protestas turi būti atsiųstas vykdytojams per 3 kalendorines dienas po rungtynių;
8.8. Protestą paduodanti komanda sekančią dieną po rungtynių perveda į vykdytojų atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT54 7044 0600 0812 0936 AB SEB bankas 60 eurų mokestį. Jei protestas patenkinamas – pinigai grąžinami; 
8.9. Dėl teisėjavimo protestas priimamas tik pateikus vaizdinę filmuotą medžiagą.
8.10. Čempionato vykdytojas protestą privalo svarstyti ir sprendimą priimti ne vėliau kaip per 4 paras nuo įteikimo pradžios;
8.11. Čempionato vykdytojo sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

9. Startinis ir kiti mokesčiai.

9.1. Komandos iki registracijos pabaigos privalo susimokėti 350 eurų pirmenybių startinį mokestį. Taip pat galima avansinė 100 eurų įmoka, likusią dalį sumokant iki 2022 metų gruodžio 1d.;
9.2. Komandos pačios pasidengia visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu čempionate (kelionė, nakvynė, maitinimas ir kt.);
9.3. Atrankinių ir atkrintamųjų varžybų etapuose, visas namų rungtynių išlaidas už teisėjų ir statisto darbą, dengia komanda – salės šeimininkė;
9.4. Pusfinalių ir Finalinio ketverto rungtynių išlaidas už teisėjų ir statisto darbą dengia II diviziono vykdytojas – Kauno tinklinio mėgėjų lyga.
9.5. Komandos patekusios į jungtines atkrintamąsias rungtynes privalo sumokėti žaidėjų metinį licencijos mokestį – 10 Eur. Licencijos mokestis privalo būti sumokėtas ne vėliau kaip 1 d. prieš pirmąsias atkrintamąsias rugntynes Laiku nesumokėjus licencijos mokesčio komanda netenka teisės dalyvauti atkrintamajame etape. 

10. Apdovanojimai.

10.1. Komandas prizininkes bus apdovanotos taurėmis ir medaliais;

11. COVID-19 reikalavimai.

11.1. Rungtynės bus vykdomos, laikantis visų SAM reikalavimų ir rekomendacijų.

12. Rekvizitai.

VŠĮ „Sporto žaidimai“
Įmonės kodas: 304403350
Adresas: Draugystės g. 17-1, LT-51229, Kaunas
Atsiskaitomoji sąskaita: nr. LT54 7044 0600 0812 0936 AB SEB bankas

Prisegtukai

Paraiška ir priedas Nr.1   1,07 MiB