Švyturio-Kauno Krepšinio Lyga
Varle.lt Sport Turas Adrelsta Vilterra Vilterra
 
© 2010 Kauno tinklinio mėgėjų lyga
Visos teisės saugomos.
Sukūrė: Netas

Nuostatai » LTF vyrų tinklinio taurės turnyras 2022

PATVIRTINTA

LVTČT Komisijos 2022m. lapkričio 15d. posėdžio nutarimu Nr. 1

2022m. Lietuvos tinklinio federacijos vyrų Taurės tinklinio varžybų

NUOSTATAI

1. Tikslas ir uždaviniai.

1.1. LTF Taurės vyrų varžybos vykdomos tikslu populiarinti tinklinio sportą Lietuvoje, atrinkti stipriausius žaidėjus ir komandas.
1.2. Taurės nugalėtojas iškovoja teisę dalyvauti Europos Taurių varžybose.

2. Vadovavimas.

2.1. Taurės varžyboms vadovauja Kauno tinklinio mėgėjų lyga (toliau – KTML); 
2.2. Varžybų vyr. teisėją ir vyr. sekretorių skiria LVTČT Komisija;
2.3. Taurės varžyboms teisėjauja vyr. teisėjo paskirti teisėjai;

3. Dalyviai

3.1. Taurės varžybose gali dalyvauti bet kuri Lietuvos vyrų tinklinio komanda ir jų žaidėjai. 
3.2. Komandą sudaro žaidėjai, vyr. treneris, treneriskomandos vadovas, komandos gydytojas (fizioterapeutas), statistikas. Maksimalus komandos žaidėjų skaičius 20.

Rungtynėms komandos registuojamų žaidėjų maksimalus skaičius – 14, minimalus – 7 žaidėjai. Galima komandos rungtynėse sudėtis:

14 žaidėjų  - 12 + 2 libero;
13 žaidėjų - 11 + 2 libero;
12 žaidėjų - 10 + 2 libero arba 11 + 1 libero;
11 žaidėjų  - 9 + 2 libero arba 10 + 1 libero;
10 žaidėjų  - 8 + 2 libero arba 9 + 1 libero;
9 žaidėjų  - 7 + 2 libero arba 8 + 1 libero;
8 žaidėjų  - 7 + 1 libero;
7 žaidėjai + 0 libero.

3.3.  Papildomai žaidėjus galima registruoti į taurės varžybas ne vėliau kaip iki paskutiniųjų  atrankinių rungtynių. Finaliniame etape jokių papildomų žaidėjų negalima registruoti. Iki paskutiniųjų atrankinių rungtynių žaidėjas, sužaidęs nors vienerias rungtynes už savo komandą  ir gavęs raštišką klubo sutikimą (to reikia jei žaidėjas buvo pasirašęs sportinės veiklos sutartį su klubu), gali pereiti į kitą komandą. Tas pats žaidėjas pereiti į kitą komandą gali vieną kartą. Kitokie žaidėjų perėjimai iš vienos komandos į kitą draudžiami.

4. Dalyvių registracija

4.1. Komandos paraiškoje turi būti šie duomenys:
  4.1.1. Žaidėjo vardas ir pavardė;
  4.1.2. Pilna gimimo data (metai-mėnuo-diena);
  4.1.3. Ūgis (xxx cm);
  4.1.4. Svoris (xxx kg);
  4.1.5. Skaitmeninė foto, pageidautina su atstovaujančios komandos apranga, failą įvardinant vardu ir pavarde;
  4.1.6. Nurodyti sporto salės pavadinimą, adresą, savaitės dieną bei valandą, nuomos laikotarpis turi būti ne mažiau 1,5 val.;
  4.1.7. Komandos logotipas jpg formate;
  4.1.8. Komandos įkūrimo metai;
  4.1.9. Komandos pasiekti titulai ir trumpas ekipos apibūdinimas;
  4.1.10. Komandos internetinis adresas (jei toks yra);
  4.1.11. Komandos vadovo ir trenerio kontaktinius telefonus bei el. pašto adresas;

Paraiškos turi būti išsiųstos elektroniniu paštu adresu info@ktml.lt. Registracija prasideda nuo 2022 metų gruodžio 1 dienos ir tęsis iki gruodžio 12 dienos. Vykdytojai pasilieka teisę pratęsti registraciją arba ją sustabdyti anksčiau laiko surinkus numatytą komandų-dalyvių skaičių.

5. Žaidėjų atsakomybės dėl sveikatos.

5.1. Kiekvienas komandos žaidėjas privalo pasirašyti komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti tinklinio varžybose“. Žaidėjas, pasirašydamas nurodytame priede patvirtina ir garantuoja, kad jo sveikatos būklė yra tinkama dalyvauti   tinklinio varžybose, žaidėjas dėjo pakankamas ir protingas pastangas, kad jo sveikatos būklė būtų patikrinta kompetentingų specialistų ir patvirtinta kompetentingų specialistų išvada, žaidėjo sveikatos būklė bus tinkama visą laikotarpį, kol jis dalyvauja varžybose, žaidėjas, esant reikalui, reguliariai tikrinsis savo būklę, o jei paaiškės ar kils bent mažiausių abejonių, kad žaidėjas negali dalyvauti lygos organizuojamose varžybose, pats, savo iniciatyva nutrauks dalyvavimą lygos organizuojamose varžybose. Jei žaidėjo pareiškimai ir garantijos yra ar taps neteisingi, žaidėjas, sąmoningai ar dėl neatsargumo tikrindamasis sveikatos būklę nuslėps bet kokias aplinkybes, galinčias lemti žaidėjui neigiamas pasekmes ar dėl kurių žaidėjas nebūtų gavęs kompetentingų specialistų sprendimo dalyvauti varžybose, žaidėjas, pasirašydamas komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti tinklinio varžybose“, patvirtina, kad pats savo valia prisiima visas galimas neigiamas pasekmes.
5.2. Komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo užtikrina, kad visi paraiškoje nurodyti komandos žaidėjai yra pasirašę komandos paraiškos priedą „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti tinklinio varžybose“, Nurodytą priedą su komandos žaidėjų parašais komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo privalo saugoti neribotą laiką ir esant organizatorių ar vykdytojų prašymui nedelsiant pateikti paraiškos priedo patvirtintą kopiją.
5.3. Turnyro organizatoriai ir vykdytojai neatsakingi už žaidėjų sveikatos būklę ir galimus jos sutrikimus varžybų metu.

6. Vykdymo sistema.

6.1. Taurės varžybos vykdomos 2 etapais: atkrintamųjų ir finalinis.
6.2. Komandos burtų keliu suskirstomos į poras, kurios susitinka tarpusavyje. Burtai yra traukiami iš dviejų pajėgumo krepšelių pagal komandų meistriškumo lygį, įvertinus praeitų metų LTF vyrų tinklinio čempionato pasiektus rezultatus.

Atkrintamasis etapas

6.3. Ketvirtfinalyje žaidžiama iš dviejų rungtynių su auksiniu setu. Pirmosios rungtynės žaidžiamos antrojo pajėgumo krepšelio (traukiant burtus) komandos salėje, antrosios rungtynės ir jei prireiks auksinis setas žaidžiamas pirmojo pajėgumo krepšelio (traukiant burtus) komandos sporto salėje. Šiame etape pildomas Lietuvos TOPsport vyrų tinklinio čempionato B pogrupio tipo protokolas ir statistika.
6.4. Pusfinalyje žaidžiama iki dviejų pergalių pirmąsias ir jei reikės trečiąsias rungtynes žaidžiant, aukštesnę vietą 2022-2023 metų sezono LTF "TOPsport" čempionate po dviejų ratų užėmusios komandos sporto salėje. Šiame etape pildoma Lietuvos TOPsport vyrų tinklinio čempionato A pogrupio tipo statistika.
6.5. Finalinio ketverto Didžiąjame ir Mažajame finaluose žaidžiama iš vienų rungtynių organizatorių paskirtoje sporto salėje.

7. Vykdymo sąlygos.

7.1.  Komandų, dalyvaujančių LTF Taurės varžybose, maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas padengia komandiruojančios organizacijos.
7.2.  Ketvirtfinalyje ir pusfinalyje priimanti komanda užtikrina varžybų vykdymo vietą, apmoka pirmąjį ir antrąjį teisėjus, sekretoriatą, medicininį aptarnavimą. Varžybų vykdymo išlaidas padengia pačios komandos.
7.3.  Finaliniame etape teisėjavimo ir sekretoriavimo išlaidas padengia KTML.
7.4.  Komandos, dalyvaujančios LTF Taurės varžybose privalo sumokėti Taurės varžybų dalyvio startinį mokestį: 250,- (du šimtai penkiasdešimt) eurų. Dalyvio startinį mokestį reikia pervesti į VšĮ „Sporto žaidimai“ sąskaitą Nr. LT54 7044 0600 0812 0936 AB SEB bankas. Mokėjimo terminas – ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki pirmųjų varžybų. Komanda, laiku nesumokėjusi nario mokesčio netenka teisės dalyvauti taurės varžybose.
7.5.  Žaidžiama „Molten“ V5M5000 kamuoliais.

8. Apdovanojimas.

8.1.  Komanda, Taurės laimėtoja ir dalyviai apdovanojami Taure ir medaliais. II-III vietas užėmusios komandos ir dalyviai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais. IV vietą užėmusi komanda apdovanojama atminimo prizu.

9. COVID-19 reikalavimai.

9.1. Rungtynės bus vykdomos, laikantis visų SAM reikalavimų ir rekomendacijų.

10. Rekvizitai.

VŠĮ „Sporto žaidimai“
Įmonės kodas: 304403350
Adresas: Draugystės g. 17-1, LT-51229, Kaunas
Atsiskaitomoji sąskaita: nr. LT54 7044 0600 0812 0936 AB SEB bankas

 

Prisegtukai

Paraiška ir priedas Nr.1   1,09 MiB